Klik her hvis du har problemer med at læse nyhedsbrevet

Nyhedsbrev - Forsknings og Udvikling  

 


De ældre og apoteket – inspiration fra 5th PCNE Working Symposium 2016

INDHOLD

Mange undersøgelser om ældre

Hvad gik undersøgelserne ud på?

Medicingennemgang på danske apoteker og effekten herafMange undersøgelser om ældre

PCNE (Pharmaceutical Care Network Europe) er et netværk af forskere, der beskæftiger sig med farmaceutisk omsorg i europæiske lande.
PCNE afholdt i år sit symposium på Pharmakon. Ved gennemgang af abstracterne fra symposiet viste det sig, at flere undersøgelser handlede om den ældre medicinske borger.

Nogle undersøgelser kortlagde problemer med uhensigtsmæssig medicinering af ældre og de konsekvenser, det kan medføre.

Andre undersøgelser handlede om, hvad der kan gøres for at forbedre kvaliteten af farmaceutisk medicingennemgang – og andre igen viste effekten af farmaceutisk medicingennemgang hos ældre.

Her kan du se, hvad undersøgelserne gik ud på.

Hvad gik undersøgelserne ud på?

I Danmark er det i hospitalsregi blevet undersøgt, hvordan sammenhængen er mellem uhensigtsmæssig medicinering og de ældres kognitive og fysiske funktionsniveau samt deres helbredsrelaterede livskvalitet.

Undersøgelsen viste, at uhensigtsmæssig medicinering var almindeligt forekommende blandt de ældre, og at det var forbundet med nedsat fysisk funktionsniveau og reduceret helbredsrelateret livskvalitet.

I Slovenien har man set på forekomsten af uhensigtsmæssige ordinationer blandt ældre. Det viste sig, at forekomsten af uhensigtsmæssige ordinationer hænger sammen med antal lægemidler pr. patient. Jo flere lægemidler, desto flere uhensigtsmæssige ordinationer. De hyppigst forekommende uhensigtsmæssige ordinationer omfattede NSAID og benzodiazepiner.

En portugisisk undersøgelse har sammenlignet, hvor mange lægemiddel-relaterede problemer hos ældre selvhjulpne patienter apoteksfarmaceuter finder i forhold til, hvad forskere finder hos de samme patienter. Sammenligningen viste, at apoteksfarmaceuterne finder langt færre fejl end forskerne, og derfor indikerede, at apoteksfarmaceuter har brug for mere støtte for at kunne finde de lægemiddelrelaterede problemer. Det foreslås, at støtten fx kunne være kurser, onlinehjælp og IT-baserede screeningsværktøjer.

I Tyskland har et hold forskere prøvet at finde ud af, om nogle patienter har større udbytte af en medicingennemgang end andre. Det viste sig, at ældre polyfarmacipatienter med cardio-vaskulære lidelser har stort udbytte af en medicingennemgang uafhængig af alder, køn, antal lægemidler og nyrefunktion. Forskerteamet foreslår, at undersøgelsens resultat fx kan bruges af apoteksfarmaceuter til at prioritere deres arbejde.

I England har man forsøgt at øge ensartethed i og kvalitet af medicin-gennemgang på en akut modtageafdeling ved:
udvikling af screeningskriterier, der kan identificere patienter med risiko for at få skade af deres medicin
afprøvning af en struktureret tilgang til medicingennemgang, hvor patienter og/eller omsorgsperson inddrages
udarbejdelse af en analyse af omkostningseffektiviteten.
 
Resultaterne viste, at 28,5 % af de ældre indlagte fik foretaget en medicingennemgang, og at 47 % fik seponeret et eller flere lægemidler.

Resultaterne viste også, at det er vigtigt at definere, hvorvidt man foretager en medicingennemgang, hvor patient og/eller pårørende er inddraget. De medicingennemgange, hvor patient og/eller pårørende blev inddraget, resulterede i flest seponeringer. Resultaterne på omkostnings-effektivitet mm. er ikke beskrevet.

Medicingennemgang på danske apoteker og effekten heraf

Ældre borgere udgør en risikogruppe; de kan få for lidt medicin, de kan få for meget medicin, og de kan få forkert medicin. Det kan have konsekvenser for de ældres helbred og livskvalitet.

Apoteket kan gøre en forskel for de ældre, fx ved at gennemføre en medicingennemgang.

Pharmakon har tidligere undersøgt effekten af medicingennemgang hos ældre og astmapatienter, hvor det viste sig at være omkostningseffektivt. Andre projekter fra Pharmakon har været målrettet bl.a. type 2-diabetespatienter, blodtrykspatienter og hjertepatienter med fokus på compliance. Projekterne viste, at farmaceuter kan identificere og løse en række lægemiddelrelaterede problemer i samarbejde med læge og borger.

Pharmakon er endvidere i gang med et nyt projekt i Region Syddanmark, hvor vi ser på effekten af medicingennemgange leveret af apotek til den ældre medicinske borger. Det overordnede formål med projektet er at undersøge, om og i hvilket omfang medicingennemgange leveret af apoteker har en effekt på borgernes forbrug af lægemidler, borgerens livskvalitet og kontakter til sundhedsvæsenet, samt opgøre omkostninger forbundet hermed. Det bliver spændende at se projektets resultater i 2018. Læs om projektet her


Du kan finde abstracterne fra symposiet her
Information
Rediger brugerprofil Frameld nyhedsbrev Kontakt os Persondatasikkerhed
© Pharmakon. All rights reserved